Hale Targowe Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta ŁódźDecyzją Rady Miejskiej (Uchwała Nr XXXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 roku) z dniem 1 stycznia 2017roku połączono jednostki budżetowe o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich. Połączenie to polega na włączeniu Hal Targowych do Zarządu Lokali Miejskich.

Administrowaniem hal: Hala Targowa "Górniak" i Hali Targowej ul. Mała 2 zajmuje się Wydział Administrowania Nieruchomościami Użytkowymi w Zarządzie Lokali Miejskich, którego siedzibą jest dotychczasowa siedziba Hal Targowych tj.: Al. Politechniki 32.

 

Uchwała Nr XXXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich.UCHWAŁA NR XXVI/637/16 RADY MIEJSKIEJ z dn. 9 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatnosci i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.


 


 

 


 

<< Powrót do strony głównej