hale targowe hale targowe Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Łódź

 

Zamówienia o wartości do 14 tys. EURO w 2010r.

 


Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji ppoż

Informacja o rozsztrzygnięciu postępowania

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Obsługa BHP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe sprostowanie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Okresowe przeglady budowlane

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania sprostowanie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Dostawa kas fiskalnych

Informacja o roztrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - popr

Załącznik nr 1

Zalącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

 

Dezynsekcja obiektów handlowych

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wzór formularza ofertowego

Wzór formularza potwierdzającego doswiadzenie

Informacja o rozstzrygnieciu postepowania

 

Obsługa informatyczna

Zapytanie ofrtowe

Wzór umowy

Zalącznik do umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie do postepowania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Wywóz odpadów kategorii 3

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

 

 

Obsługa prawna

Plik 1

Plik 2

Plik 3

Plik 4

Infirmacja o otwarciu ofert

Informacja o rozstrzygnieciu postepowania

 

Konwój gotówki

Plik 1

Plik 2

Plik 3

informacja o wynikach

Zamówienia o wartości ponad 14 tys. EURO w 2010r.

Sprzątanie obiektów

Informacja o otwarciu ofert

Ogłoszenie

SIWZ

 

 

Sprzątanie obiektów

Informacja o otwarciu ofert

Ogłoszenie

SIWZ

 

 

Sprzątanie obiektów

Informacja o rozstrzygnięciu

Modyfikacja SWIZ i przedłużenie terminu ofert

Ogłoszenie

SIWZ

 

Wymiana Witryn

Informacja o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie

SIWZ

<< Powrót do strony głównej