hale targowe hale targowe Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Łódź

do 30 tyś. EURO

 

 

2016

 

HT.DO.2420.51.2016 - MONITORING WIZYJNY

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE

 

 

HT.DO.2420.50.2016 - WYNAJEM TOALET PRZENOŚNYCH

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

HT.DO.2420.48.2016 - OCHRONA OBIEKTÓW

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

HT.DO.2420.46.2016 - OŚWIETLENIE AWARYJNE

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

HT.DO.2420.39.2016 - MODERNIZACJA TOALET W HALI TARGOWEJ GÓRNIAK


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 3 - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU DOKUMENTACI TECHNICZNEJ

ZAŁACZNIK DO UMOWY NR 4 - PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

 

 

HT.DO.2420.31.2016 NADZÓR INWESTORSKI

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

OTWARCIE OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARX OFERTOWY

 

HT.DO.2420.30.2016 - NADZÓR INWESTORSKI

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA

 

HT.DO.2420.21.2016 - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY


HT.DO.2420.20.2016 - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY CZ. I

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY CZ. II

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY

 

HT.DO.2420.16.2016 - PRZEGLĄD I KONSERWACJA DRZWI AUTOMATYCZNYCH

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

PROTOKÓŁ

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

HT.DO.2420.11.2016 - PRZEGLĄDY BUDOWLANE


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OPIS

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

HT.DO.2420.8.2016 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA

OTWARCIE OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

HT.DO2420.6.2016 - OBSŁUGA INFORMATYCZNA

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARTA PRACY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

HT.DO.2420.12016 - OBSŁUGA INFORMATYCZNA


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARTA PRACY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

2015

 

 

HT.DO.2420.81.2015 - KONSERWACJA INSTALACJI PPOZ


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

HT.DO.2420.77.2015 - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA i DERATYZACJA

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 


HT.DO.2420.75.2015 - OCHRONA OBIEKTÓW

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 I NR 4 DO UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 


 

 

HT.DO.2420.41.2015 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

 

INNFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

OTWARCIE OFERT

ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA 2

ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

HT.DO.2420.50.2015 - OBSŁUGA TOALET II


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

 

HT.DO.2420.48.2015 - OBSŁUGA TOALET

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

 

HT.DO.2420.10.2015 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

HT.DO.2420.20.2015 - DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - SZKICE

ZŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY - PROTOKÓŁ

 

HT.DO 2420.17.2015 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR2

 

HT.DO.2420.18.2015 - PRZEGLĄDY BUDOWLANE OBIEKTÓW


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

PROJEKT UMOWY - SPROSTOWANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPROSTOWANIE

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU

 

 

HT.DO.2420.15.2015 - DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIENIA NR3

ZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIENIA NR2

ZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIENIA NR1

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO II

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR1 DO UMOWY - SZKIC

 

HT.DO.2420.3.2015 - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - OPIS OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

 

 

2014


HT.DO.2420.72.2014 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ CENOWY

 

 

HT.DO. 2420.70.2014 - KONSERWACJA INSTALACJI PPOŻ

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZSTZRYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

 

HT.DO.2420.66.2014 - SERWIS I KONSERWACJA DŹWIGU

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

 

HT.DO.2420.68.2014 - OBSŁUGA TOALET

 

INFORMACJA O OTWARCIU I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

HT.DO.2420.67.2014 - WYNAJEM TOALET PRZENOŚNYCH


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

 

 

HT.DO2420.65.2014 - OBSŁUGA BHP


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYATNIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

HT.DO.2420.59.2014 - OBSŁUGA INFORMATYCZNA


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

ZAŁACZNIK NR3 DO UMOWY

 

 

HT.DO.2420.58.2014 - PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

HT.DO.2420.55.2014 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

 

INFORMACIA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

PRZEGLĄD I KONSERWACJA KLIMATYZACJI

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFRTOWY

WZÓR UMOWY

 

MODERNIZACJA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFRTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY


INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

CZYSZCZENIE KANALIZACJI


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY


DOSTAWA WODOMIERZY


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

WYMIANA WODOMIERZY

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

 

 

DOSTAWA TONERÓW ORYGINALNYCH I REGENEROWANE


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO WZORU UMOWY

 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJA DRZWI AUTOMATYCZNYCH

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 14 MARCA 2014

 

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

II ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik Nr 1- Projekt Umowy (plik do edycji)

Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy (plik do edycji)

-załacznik do umowy

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 - Projekt Umowy (plik do edycji)

- złącznik do umowy

Załącznik Nr 2- Formularz Ofertowy (plik do edycji)

 

 

 

 

 

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 - Projekt Umowy  (plik do edycji)

- załacznik  do umowy

Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy(plik do edycji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 - Projekt Umowy

Załącznik Nr 2 -Formularz Ofertowy


 

 

 

DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 - Projekt Umowy
Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy


 

 

 

 

2013

 

WYNAJEM I EKSPLOATACJA TOALET

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT NA "OBSŁUGĘ I EKSPLOATACJE TOALET"

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

FORMULARZ CENOWY

 


WYNAJEM KABIN PRZENOŚNYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT NA "WYNAJEM TOALET PRZENOŚNYCH"

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWYIZOLACJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ FUNDAMENTU BUDYNKU

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

INWENTARYZACJA TARGOWISKA


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ CENOWY

 

 

WYKONANIE OPINII TECHNICZNEJ

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

WYKAZ USŁUG


DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR FORMULARZA CENOWEGO- PLIK DO EDYCJI

 PRZEGLĄDY BUDOWLANE

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

PRACE REMONTOWE

 

INFORMACJA O OTWARCIU I ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

fORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY


DOSTAWA TONERÓW ORYGINALNYCH I REGENEROWANYCH

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

 


2012

 

SERWIS I KONSREWACJA DŹWIGU


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY
DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I DERATYZACJA OBIEKTÓW HANDLOWYCH

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

 

 

 

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

 

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 


PRACE REMONTOWE

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY
FORMULARZ OFERTOWY

 

WYMIANA BALUSTRADY

 

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

WZOR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA I ODBIORU

DOSTAWA DRUKAREK

 

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZOR UMOWY Z ZALĄCZNIKIEM

 

REMONT I RENOWACJA BALUSTRADY

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKIEM

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

WYMIANA BRAMY NA TERENIE PRZY HALI TARGOWEJ W ŁODZI UL. MAŁA 2


INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKEM

DOSTWA I MONTAŻ PERGOLI NA POJEMNIKI NA ODPADY

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORUMLARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKIEM

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

WYJASNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU

MODERNIZACJA MONITORINGU

Rozstrzygnięcie postepowania

Wyjasnienie do zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Opis techniczny- załącznik do umowy

Warunki gwarancji - załącznik do umowy

Usługi archiwizacyjne

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

Informacja o otwarciu ofert

Wyjaśnieine do zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE, (wzór umowy, formularz ofertowy)
formularz ofertowy
Wykaz wykonywanych usług

Przegląd i dezynfekcja klimatyzacji

Unieważnienie postepowania
Informacja o rozstrzygnięciu
Informacja o otwarciu ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY - PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

Przeglądy techniczne i konserwacja drzwi przesuwnych

Informacja o otwarciu i rozstrzygnięciu postępowania
ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁACZNIK DO UMOWY -PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

OBSŁUGA I EKSPLOATACJA TOALET

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY- WYKAZ ROBÓT

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEGLADY TECHNICZNE I KONSERWACJA DRZWI PRZESUWNYCH

IFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Informacja o rozstrzygnięciu
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
Wzór umowy po modyfikacji

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Informacja o rozstzrygnięciu
Zapytanie ofertowe i wzór umowy

Formularz ofertowy

Formularz cenowy2011


Naprawa drzwi przesuwnych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik do umowy - protokół przekazania i odbioru

Dostawa i montaż drzwi zewnetrznych

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załacznik do umowy - protokół przekazania i odbioru

Przegląd i dezynfekcja klimatyzacji

Informacja o rozstrzygnieciu

Zapytanie i wyjaśnienie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załacznik nr 2 - formularz ofertowy

Załacznik do umowy - protokół przekazania i odbioru

Wymiana witryn - Ogrodowa 4

Informacja o rozstzrygnięciu

Zapyatnie i wyjaśnienie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik do umowy - protokół przekazania i odbioru

Naprawa drzwi przesuwnych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- wzór umowy

Załacznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik do umowy - protokół przekazania i odbioru

Naprawa poszycia dachowego w obiekcie handlowym przy ul. Ogrodowej 4, Łódź

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Protokół przekazania i odbioru

Naprawa poszycia dachowego w obiekcie handlowym przy ul. Piotrkowskiej 317, Łódź

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Protokół przekazania i odbioru

Naprawa poszycia dachowego w obiekcie handlowym przy ul. Małej 2, Łódź

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Protokół przekazania i odbioru

Przegląd i dezynfekcja klimatyzacji

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik do umowy- protokół przekazania

Dostawa i montaż pergoli na pojemniki na odpady

Informacja o wyniku postepowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3- protokół przekazania

Wymiana centrali p-poż

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- wzór umowy

Warunki gwarancji

Opis techniczny

Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Przegląd instalacji elektrycznej

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- wzór umowy

Opis techniczny

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Modernizacja monitoringu

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Opis techniczny

Warunki gwarancji

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Dostawa sprzętu komputerowego

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe sprostowanie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Przeglądy kominiarskie

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -  wzór umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Przeglądy kominiarskie

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Czyszczenie i konserwacja posadzek w ciągach komunikacyjnych

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wynajem wraz z dostawą i montażem kontenera biurowego

Informacja o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe