Hale Targowe Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Łódź

 

 

 

 


Decyzją Rady Miejskiej (Uchwała Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 roku)  z dniem 1 stycznia 2017 roku połączono jednostki budżetowe o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich. Połączenie to polega na włączeniu Hal Targowych do Zarządu Lokali Miejskich. Administrowaniem hal: Hala Targowa "Górniak" i Hali Targowej ul. Mała 2 zajmuje się Wydział Administrowania Nieruchomościami Użytkowymi w Zarządzie Lokali Miejskich, którego siedzibą jest dotychczasowa siedziba Hal Targowych tj.:Al. Politechniki 32.