Hale Targowe Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Łódź

Targowiska

 

 

 

Hale Targowe zarządzają dwoma targowiskamo miejskimi tj.:


1. Jaracza/Kilińskiego;

2. Piotrkowska 317 (teren wokół hali targowej "Górniak" tzw "Opaska")

 Regulamin targowisk administrowanych przez Hale Targowe

 

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Hal Targowych z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminów organizacyjno-porządkowych Hal Targowych.


Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Hal Targowych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Targowisk.

 

 

Regulamin Targowisk miejskich

 

Uchwała Nr XXVI/637/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania
i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenia miasta Łodzi.

 

Tekst uchwały